Ngày 22, Tháng 4 2017


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hôm nay chúng ta có duyên để gặp nhau trong tinh-thần trách nhiệm, cao cã và thiêng liêng vô bờ bến, với trách nhiệm chung cho các chư Bồ Tát, Thánh Phàm, tỏ rỏ.

Chúng ta hợp nhau trùng tu lại Đạo Thiền... Nơi thế giới tự do Tây Phương mà loài người vẫn không quên tinh thần và trách nhiệm...

KCVG rất hoan hỹ... cùng các Chư Tăng Ni, Thiền Sỹ và các chư Bồ Tát trong Thiền Tông .. hợp nhau lập lên ngọn đuốc .. và tạo nên những ánh hào quang chiếu sáng khắp thế gian đang đau khổ; để chuyển thành những niềm tin, vui vẽ, an lạc và hạnh phúc, trong lòng đạo từ bi soi khắp cã các nơi tối tăm u ám, sẽ trở thành sáng lạng dưới ánh từ bi của Đạo Vàng..

Lòng mong mõi, lòng thiết tha của các chúng sinh đang đau khổ.. những sự khát khao Đạo giãi thoát nay được duyên lành đáp ứng... Từ nay trỡ đi, Chúng Bồ tát sẽ có được một nơi trụ xứ.. ngày nào đó sẽ về Đạo Tràng Thanh-Tịnh.. để trợ duyên cho nhau trên bước đường ... Du sơn cách thủy.. tuy xa gần vẩn còn tràn đầy một tình thương chờ đón, một sự Đoàn Kết trên cã tình ruột rà thường thấy của thế gian...Đầy những tranh đua, giành giựt, lợi danh, những trò đùa gian trá, những sự tàn khốc, đã và đang hiện hửu, trên thế giới giã tạm.

KCVG ...Xin các vị hãy dừng lại vài giờ, để cùng cãm thấy, rằng thời gian thấm thoát qua nhanh. Vô Thường càng ngày càng bước đến gần các vị, ngày qua ngày, nhanh như chớp mắt. Hãy nhắm mắt lạị... nhớ về bản thân... các vị đang tỉnh hay đang mê..? Hãy tự mình hỏi.. những quãng thời gian trong quá khứ... các vị hãy nhìn cho kỹ ...

Giờ đây, hôm nay, các vị phãi làm gì, sau khi các vị đã chết...các vị sẽ mang theo những gì....?
Bây giờ Bần ni đang thi hành Phật Sự.... cùng các chư thánh chúng.. chư Bồ Tát ... mười phương .. hy vọng, chư bồ tát cõi ta bà nầy .. hãy cùng nhau đồng tiến bước đến quả vị Giãi-thoát ... Niết Bàn....


Nam Mô A-Di-Đà Phật ...
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma-Ha-Tát tát đại chứng minh
Nam Mô Thường Tin Tấn Bồ Tát tát đại chứng minh
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hãi Chúng Bồ Tát tát đại chứng minh
Nam Mô A-Di-Đà Phật tát đại chứng minh
Nam Mô Lịch Đại Chư Tổ Sư Bồ Tát tát đại chứng minh

 


 - Bấm hình trên để xem Clip Tu Sữa Quán Thế Âm Thiền Viện, Covina (updated Apr.23, 2017).
- Xem danh sách quý vị Phát hảo tâm cúng dường phật sự Ngôi Tam Bảo.Đánh chuông mới biết chuông hay
Khảo nhân mới biết bậc nào minh sư
Chuổi ngày nơi cỏi phàm phu
Nương vào nhân quả tuyệt vời chẳng sai
Ai người nhân của Như Lai
Hảy mau bịt mắt, bịt tai kẽo là,
Thiên ma cùng với lâu la,
Nhập vào tâm thức rỉ tai buộc ràng
Thiện căn đoạn dứt mọi đàng
Lạc vào lối mộng thênh thang hình hài
Nếu ai mê sắc đắm tài
Bị chúng trói lại làm cho mê hoài
Đến khi sực tỉnh mộng dài
Thì sau chúng lại kết bày tội oan
Đọa vào kiếp sống ngỗn ngang
Kiếp sau trả quả chúng ma cười khì
Thì ra tánh mạng chúng sinh
Bị thiên ma dụ đoạn tình sắc không
Đem vào địa ngục tối ngông
Kiếp này chưa trả lại chồng chất thêm
Hởi người nhân cốt Phật Tiên
Đừng nên bỏ mạng làm thiên ma hoài
Đứng lên tỉnh giấc mộng dài
Nghe theo Phật Tổ gót ngài phong vân.
Cực lạc tên gọi lạc bang
Ngó vào tiên cốt ngọc ân Tổ Thầy
Bước lên bát nhã liên đài
Nhìn vào chơn tánh thoát loài ma vương
Nhìn ra sinh chúng đáng thương
Chẳng còn dấu vết ma vương chổ nào
Bước đi trên cánh sen cao
Nhập vào lý tánh rạt rào yêu thương
Bước chân Phật tổ dẫn đường
Liên đài bậc nhứt ma vương phục rồi
Kêu bằng Sư phụ thương ôi
Độ cho con được sống đời Như Lai ...


Tổ Sư Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhãn

 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.